Монгол улсын иргэд визгүй зорчих орнууд

A- A A+
Монгол улсын иргэд визгүй зорчих орнууд

Монгол улсын иргэд гадаад улс орнуудруу амарч зугаалах, ажиллах, суралцах болон эрүүл мэндийн зорилгоор аялах, зорчих урсгал байнга нэмэгдэж ирсэн.

Төр, засгийн зүгээс Монгол иргэдийн визгүй зорчдог орнуудын тоог нэмэгдүүлэх, визний нөхцөлийг хөнгөвчлөх чиглэлээр анхаарч ирсэн бөгөөд энгийн гадаад паспорттой иргэд 2022 оны 08 сарын 1-ний байдлаар дэлхийн 25 оронлуу 14-90 хүртэл хоногоор визгүй зорчих эрхтэй байна. Мөн түүнчлэн дипломат, албан паспорттой иргэд, албан тушаалтан дэлхийн 36 оронлуу 30-90 хоногийн хугацаатай визгүй зорчих боломжтой байна.

https://consul.mn/visa/c/24

АНУ, ИБУИНВУ, Канад, Швейцарь улсуудтай 6 сараас 10 жил хүртэл хугацаагаар Монгол улсын иргэдэд олон удаагийн визийг олгох бол Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3 хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/ “Богино хугацааны олон удаагийн виз” олгох шийдвэрийг 2015 оны 08 сарын 10-нд гаргасан байдаг.

Үүн дээр нэмэгдээд 2022 оны 5-р сарын 4-нд батлагдсан журмаар БНСУ-ын Яньян олон улсын нисэх онгоцны буудлаар нэвтэрч буй Монгол улсын 5 ба түүнээс дээш тооны жуулчид 2022 оны 10-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 15 хоног визгүй зорчих боломжтой болжээ.

https://overseas.mofa.go.kr/mn-mn/brd/m_293/view.do?seq=758746&page=1

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУДЫН ЖАГСААЛТ
(2022.08.01 БАЙДЛААР)

Улс орон

Зорчих нөхцөл, визгүй зорчих хугацаа, Хүчин төгөлдөр болсон огноо

1

Хятад

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1989.03.30

2

Филиппин

Бүх төрлийн паспортаар 21 хоног хүртэл / 1994.05.13

3

Малайз

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1994.06.06

4

Казахстан

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1994.12.02

5

Израйль

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1996.03.12

6

Хонконг/БНХАУ/

Бүх төрлийн паспортаар 14 хоног хүртэл / 1998.06.18

7

Киргиз

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1999.12.04

8

Куба

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2001.10.08

9

Макао/БНХАУ/

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2004.07.03

10

Лаос

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2007.10.14

11

Tайланд

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2008.01.13

12

Беларусь

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.09.04

13

Турк

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.10.10

14

Серби

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.11.08

15

ОХУ

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2014.09.03

16

Бразил

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2015.09.21

17

Сингапур

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.06.08

18

Украин *

/Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/
Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл

19

Аргентин

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.02.19

20

Уругвай

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.06.10

21

Чили

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.12.29

22

Эквадор

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.10.23

23

Перу

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.10.01

24

Узбекистан

Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2022.06.03

25

Барбодос

Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2022.07.28

ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ

26

Румын

Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 1974.10.14

27

БНАСАУ

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1986.11.14

28

Словак

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26

29

Чех

Дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26, 2011.07.29

30

Вьетнам

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2000.01.07

31

Мексик

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2001.11.09

32

Энэтхэг

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2005.12.23

33

Болгар

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.01.18

34

Кипр

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.03.30

35

Польш

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.06.29

36

БНСУ

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2012.05.31

37

Камбож

Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2012.08.27

38

Кувейт

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.04.16

39

Перу

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.04.30

40

ХБНГУ

Зөвхөн Цахим дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.05.08

41

Бруней

Дипломат, албан паспортаар 14 хоног хүртэл / 2013.07.01

42

Колумб

Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.09.23

43

Франц

Дипломат паспортаараар 90 хоног хүртэл / 2013.10.26

44

Мьянмар

Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.11.18

45

Эстони

Зөвхөн Цахим дипломат паспортаар 90 хоногхүртэл / 2014.04.28

46

Латви

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.06.12

47

Итали

Дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.07.14

48

Туркменистан

Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2015.06.03

49

Унгар

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.05.18

50

Япон

Дипломат паспортаар 30 хоног хүртэл / 2016.11.15

51

Балба

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.12.1, 2017.01.18

52

Албани

Цахим дипломат, цахим албан паспорт 90 хоног хүртэл / 2017.03.30

53

Хорват

Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.04.26

54

Мальта

Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.02.08

55

Литва

Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.04.29

56

Швейцарь

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.06.16

57

Азербайжан

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2019.02.07

58

Армян

Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2019.06.02

59

Грек

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.05.10

60

Словени

Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.05.21

61

Индонез

/Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/
Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2021.12.01

БУСАД ХӨНГӨЛӨЛТ

62

АНУ

Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно. 2001.07.06

63

ИБУИНВУ

Монгол Улсын иргэдэд 1 удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6 сараас 10 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгохоор, Их Британийн Дипломат паспорт эзэмшигч иргэд Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчихоор харилцан тохиролцсон. 2009.06.29

64

Канад

Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат болон албан паспорттай иргэдэд 4 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз олгоно. 2013.06.04

65

Япон

Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3 хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/ "Богино хугацааны олон удаагийн виз" олгох шийдвэр гаргасан. 2015.08.10

66

Швейцарь

Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 3-5 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгоно. 2018.06.16

Бусад оронд визтэй зорчино